Helse

Blodtrykksmåler: Hva må en se etter?

Bilde av en person som sjekket sitt eget blodtrykk med en blodtrykksmåler hjemme. Han holder en hvit monitor med en stor oransje detalj på, har en reim på venstre arm og sitter i en sofa. Vi har snakket med eksperten som forteller hvem som bør måle blodtrykket, hva en må tenke på når man skal kjøpe seg en blodtrykksmåler og hva som er forskjellen på manuelle og automatiske blodtrykksmålere, forhåpentligvis slik at det blir enklere å finne den som er best for deg og ditt bruk!
Vi har snakket med eksperten som forteller hvem som bør måle blodtrykket, hva en må tenke på når man skal kjøpe seg en blodtrykksmåler og hva som er forskjellen på manuelle og automatiske målere. Så blir det forhåpentligvis enklere å finne den som er best og riktig til deg og ditt bruk! (Foto: Colourbox)

Hva må en se etter når en skal kjøpe blodtrykksmåler, hvem bør måle blodtrykket og hvilke typer finnes? Vi fikk svarene fra eksperten!

Er du på jakt etter en blodtrykksmåler? Da vil du kanskje sikre deg den beste til deg og ditt bruk? Det skal vi prøve å hjelpe deg med å finne. Vi har nemlig tatt en prat med Anne Birgitte Dahlum om blodtrykk og blodtrykksmålere. Vi ville vite hva en bør se etter når en skal kjøpe en blodtrykksmåler og ikke minst hvem som bør måle blodtrykket sitt.

Dahlum er kardiologisk sykepleier med erfaring fra hjemmesykepleie, akuttmottak/legevaktsentral, kardiologisk og kirurgisk avdeling ved hjerteklinikk / Feiringklinikken AS, og tidligere helsefaglig rådgiver i LHL.

Opptatt av helse? Vi har en hel samleside full av nyttig innhold om helse og kosthold!

Rossmax blodtrykksmåler X5

Rossmax blodtrykksmåler X5

Pris akkurat nå: 1 292 kroner
Gå til Med24 her

Hvem bør ha blodtrykksmåler? 

– Hos noen grupper må det tas ekstra hensyn når målemetode og apparat velges, sier Dahlum. Her har vi forresten virkelig gått i dybden når det kommer til valg av best og riktig blodtrykksmåler.

Hun forteller at i utgangspunktet bør det være en kommunikasjon med fastlege eller annen spesialist, før en går til anskaffelse av blodtrykksapparat til hjemmemåling.

– Hvor høyt blodtrykket bør være, avhenger av hvilke risikofaktorer for hjertesykdommer du har og om du har hjerte- eller karsykdom, diabetes eller nyresykdom, forklarer hun dette med.

Derfor er det ikke lurt å drikke kaffe om morgenen.

Hva bør en se etter og tenke på når man kjøper en blodtrykksmåler? 

Bilde av en person som sjekket sitt eget blodtrykk med en blodtrykksmåler hjemme. Han holder en hvit monitor med en stor oransje detalj på, har en reim på venstre arm. Vi har snakket med eksperten som forteller hvem som bør måle blodtrykket, hva en må tenke på når man skal kjøpe seg en blodtrykksmåler og hva som er forskjellen på manuelle og automatiske blodtrykksmålere, forhåpentligvis slik at det blir enklere å finne den som er best for deg og ditt bruk!
Blodtrykksmåler: Du bør alltid rådføre deg med en lege i forbindelse med måling av blodtrykk. (Foto: Colourbox)

Dahlum forteller at alle blodtrykksapparat skal være CE-merket, validert og jevnlig kalibrert. Alle digitale blodtrykksmålere krever om-kalibrering, vanligvis anbefales hvert 2. år ved normal bruk (ca 3 målinger pr. dag).

– Tid for kalibrering angis vanligvis med eget tegn i displayet. Dette utføres av utstyrsleverandør eller egne servicefirmaer., forteller hun.

Dahlum sier også at det er viktig å lese nøye igjennom brukermanualen som medfølger apparatet og gjerne også ta det med for kontrollmåling hos lege eller annet helsepersonell.

– Måleresultatet bør vise noenlunde samme verdier, selv om det alltid vil være noe variasjon mellom de enkelte blodtrykksapparatene, forklarer hun.

Hun legger til at om mansjetten er utformet til at det skal måles på venstre arm, må du høre med en fagperson hvordan du skal forholde deg om blodtrykket av ulike grunner skal måles på høyre arm. 

– Vanligvis er det nok å snu mansjetten så arteriemerket kommer øverst, på innsiden av armen, sier hun.

Dette er treningsapparatet alle vil ha!

Omron Blodtrykksmåler Evolv

Omron Blodtrykksmåler Evolv

«Bra valg» i test hos Wirecutter.
Pris akkurat nå: 1 993 kroner
Gå til Med24 her

Moderne elektroniske blodtrykksmålerne er presise

– De moderne elektroniske blodtrykksmålerne som måler på armen, er mer presise enn de som måler rundt håndleddet. Det anbefales ikke å bruke automatiske blodtrykksapparater til de med svært svak puls eller rytmeforstyrrelser, da disse apparatene kan gi store variasjoner i nøyaktighet. Se etter et blodtrykksapparat som har indikator som registrerer dette, legger Dahlum til.

Dahlum fortsetter med å fortelle at de som har fjernet lymfeknuter under armen, har lymfødem, åpne sår eller av en eller annen grunn behandles med noe som skal kobles til en åre i armen, bør måle blodtrykk på motsatt arm.  

– Du må ikke stille diagnose på deg selv eller starte behandling på grunnlag av måleresultatene. Rådfør deg alltid med en lege for å få evaluert resultatene og behandlingen, understreker hun.

Omron Blodtrykksmåler Comfort M3

Omron Blodtrykksmåler Comfort M3

Pris akkurat nå: 836 kroner
Gå til Proshop her

Det finnes både manuelle og automatiske blodtrykksmålere 

Dahlum fortelelr at det finnes to typer blodtrykksmålere; automatiske og manuelle.

– Manuell blodtrykksmåler brukes kun av fagpersoner. Dette skal en ikke bruke på seg selv da denne målemetoden krever god opplæring og lytteteknikk, samt repeterende øvelse, forklarer hun.  

Automatisk blodtykksapparat, derimot, er utbredt på legekontor, sykehus og hjemme, forklarer hun.

– Utstyret består av mansjett, luftslange med et koblingsstykke og apparat med skjerm, hvor blodtrykksresultatet kommer opp som digitale tall, eks 120/80, hvor 120 viser systolisk BT og 80 viser diastolisk BT. Apparatet er ment for voksne personer, sier Dahlum.

Hun forteller at størrelsen på mansjetten skal passe til armstørrelsen og ikke må brukes på andre merker/typer blodtrykksapparat enn det den er ment for. HUn sier at de fleste apparat har mansjetter som er utformet til å brukes på venstre arm.  

Les mer på våre temasider: