Smarte tips

Boligverdi: Hvordan og hvorfor få verdivurdering av boligen

Fem små dekorasjonshus står på hver sin stabel med penger i stigende verdi/rekkefølge. Person med penn i bakgrunnen ut av fokus. Vi forklarer hvordan sjekke boligverdi, hvorfor verdisjekke bolig og hva boligverdi er.
Vet du hvor mye boligen din er verdt? Det kan være lurt å sjekke boligverdien din av mange grunner. Vi forteller deg hvorfor verdivurdering av bolig er lurt, hvordan du finner boligverdien, og ikke minst hva forskjellen på boligverdi og markedsverdi er. (Foto: Colourbox)

Eier du en bolig? Da burde du sjekke boligverdien din. Vi forklarer hvordan du sjekker verdien på boligen gratis, og hvorfor du bør gjøre det.

Hvor mye er hjemmet ditt egentlig verdt? Det kan virke som et enkelt spørsmål, men svaret kan ha stor betydning for dine økonomiske beslutninger og fremtidsplaner. Å kjenne verdien av boligen din er ikke bare et tall på et papir, det er nøkkelen som kan åpne dører til smarte investeringer, strategisk planlegging og økonomisk trygghet.

I denne artikkelen vil vi ta for oss betydningen av boligverdi og hvorfor det er så viktig å ha denne kunnskapen i bakhodet. Enten du vurderer å selge, refinansiere eller bare ønsker å få oversikt over din økonomiske situasjon, er kunnskap om din boligverdi et smart grep.

I denne artikkelen vil vi hjelpe deg med å forstå forskjellen på boligverdi og markedsverdi, hvordan du finner verdien på din bolig, samt hvorfor du burde vite boligverdien din.

Interessert i flere saker som tar for seg økonomi? Her kan du finne alt vi skriver om teamet.

Hva er boligverdi?

Boligverdi refererer til den økonomiske verdien av en bolig. Skatteetaten beskriver boligverdi slik: «Skatteetatens beregnede markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal.» Denne beregningen bygger på opplysninger om boligens areal, beliggenhet, alder og type.

Hvordan finne boligverdien?

Det finnes flere måter å finne boligverdien på, blant annet ved hjelp av en eiendomsmegler eller eiendomstakstmann. Dette koster gjerne penger, men heldigvis finnes det gratis tjenester på nett som du kan bruke for å enkelt finne din boligverdi.

Et av disse nettstedene er UnoScore hvor du enkelt, og gratis, kan finne estimert verdi på din bolig.

gratis tjeneste
Boligverdi med UnoScore

Boligverdi med UnoScore

Vilkår for bruk av Uno Score: Du tegner et medlemskap når du har opprettet en brukerprofil. Det er helt gratis å være medlem. Det er ingen bindingstid og du står fritt til å si opp medlemskapet når du måtte ønske.
Sjekk boligverdien din her

Tjenesten viser også statistikk om boligprisutviklingen på landsbasis, på fylkes- eller kommunenivå slik at du kan følge utviklingen på verdien av din bolig.

Hvorfor bør du gjøre en verdivurdering av boligen din?

Salg av bolig: Hvis du vurderer å selge boligen din, er kunnskap om boligverdien viktig. Det hjelper deg med å fastsette en realistisk salgspris og sikre at du ikke undervurderer eller overvurderer eiendommen din.

Refinansiere boliglån: Boligverdien kan påvirke dine økonomiske beslutninger. Hvis du for eksempel vurderer å refinansiere boliglånet ditt, kan en høyere boligverdi bidra til bedre lånevilkår. Du kan også bruke boligverdien som sikkerhet for lån eller andre finansielle behov.

Forsikring og skatt: Boligverdien kan påvirke forsikringspremier og eiendomsskatter. Forsikringsselskaper tar ofte boligverdien i betraktning når de beregner kostnadene for forsikring. Videre kan boligverdien brukes til å bestemme eiendomsskatten du må betale til lokale myndigheter.

Økonomisk planlegging: Kunnskap om boligverdien kan være nyttig for din generelle økonomiske planlegging. Det kan gi deg en oversikt over din totale nettoformue og påvirke beslutninger om investeringer, sparing eller andre økonomiske mål.

Har du kontroll på gjelden din? Vi har laget en guide til deg som forklarer hva du må vite om gjeld.

Markedsverdi vs boligverdi

Boligverdi og markedsverdi er begge begreper knyttet til verdisettelse av eiendommer, men de representerer forskjellige tilnærminger til verdisettelsesprosessen.

Boligverdi refererer vanligvis til den økonomiske verdien av en bolig sett fra eierens eller beboerens perspektiv. Den tar hensyn til faktorer som størrelse, tilstand, beliggenhet, fasiliteter og andre egenskaper ved boligen.

Markedsverdi derimot er en mer objektiv vurdering av en eiendoms verdi basert på tilbud og etterspørsel i det nåværende eiendomsmarkedet. Markedsverdien representerer prisen som en kjøper og en selger er villige til å kjøpe eiendommen for under normale og frivillige omstendigheter.