Smarte tips

Bot: Disse trafikkreglene bryter flest sjåfører

Nærbilde av speedometer i en bil hvor nålen viser over 200 km/t. Disse trafikkreglene bryter flest sjåfører.
Vet du hvilke trafikkregler flest sjåfører bryter er? Vi har laget en liste over hvor mange sjåfører som bryter forskjellige trafikkregler som vikeplikt, fart og mobilbruk, og sammenlignet dem med tidligere år. (Foto: Colourbox)

Vi har tatt en titt på hvilken bot politiet skriver ut flest av, og du vil ikke tro hvilken aldersgruppe som får flest fartsbøter!

Har du fått en bot på grunn av brudd på trafikkregler? Du er ikke alene. Vi har tatt en titt på de overraskende faktaene om bøter. Vil du vite hvilke bøter nordmenn får flest av eller kanskje hvilken aldersgruppe som får flest fartsbøter (du blir overrasket)? Vi gir deg svaret!

I Nasjonal Transportplan 2022-2033 har de satt en ambisiøs målsetning om at ingen skal omkomme på norske veier i 2050. For å kunne oppnå denne målsettingen er det viktig at trafikanter følger trafikkloven slik at ferdsel i trafikken skjer på en trygg måte.

Her får du en oversikt over hvilke trafikkregler som oftest blir brutt her til lands.

Bot på grunn av fartsovertredelser

Det kommer kanskje ikke som en stor overraskelse at det er fart som troner øverst på listen over trafikkregler som blir brutt, men er du klar over hvor mange som faktisk blir tatt i løpet av et år?

Tallene fra Politiets tilstandsanalyse for 2023 viser at det har vært en betraktelig økning siden 2015.

Tabell over fartsovertredelser i manuelle trafikkontroller mellom 2015-2021 i følge Politiets tilstandsanalyse for 2023.
Fartsovertredelser i manuelle kontroller. Kilde: Politiets tilstandsanalyse for 2023 (Foto: ABC Guider Redaksjonen)

Rapporten viser også at det er sjåførene på rundt 50 år som får flest fartsbøter. Men ser man på de alvorligste fartsovertredelsene er det dem mellom 19-21 år som blir tatt oftest.

Her finner du tips og triks til bilen og deg som bilfører.

Bot på grunn av mobilbruk i trafikken

Mobilbruk mens man kjører er også et av regelbruddene som mange blir tatt for ifølge Politiets tilstandsanalyse for 2023.

Da bøtesatsene for mobilbruk økte i 2022 sa UP-sjef Knut Smedsrud til NRK at han tror den nye bøtesatsen kan ha forebyggende effekt og redusere trafikkulykker fordi det vil vekke oppmerksomhet hos sjåfører og gjør at flere vil etterleve reglene. I år økte bøtesatsene for mobilbruk enda mer.

Det store spørsmålet; funker det?

I følge Politiets tilstandsanalyse for 2023 har forenklede forelegg på ulovlig bruk av mobiltelefon gått ned. Noe som kan tolkes som at økning i bøtesatsene har en virkning.

Tabell fra politiet på forenklede forelegg på mobilbruk fra 2017 - 2021 mens man kjører i trafikken.
Kilde: Politiets tilstandsanalyse for 2023 (Foto: ABC Guider Redaksjonen)

Rapporten forteller at det er sjåførene i alder 25-34 som oftest bruker telefonen mens de kjører bil.

Mobilholder til bil med trådløs lading

Mobilholder til bil med trådløs lading

Festes enkelt i bilens luftutak

Disse trafikkreglene blir også ofte brutt

Det er ikke bare fartsovertredelse og mobilbruk som er brudd på trafikkreglene, og derfor kan føre til bøter. Vi har samlet en liste med trafikkregler som ofte blir brutt av sjåfører. Tallene baserer seg på antall forenklede forelegg utstedt for overtredelser av trafikkreglene under.

Tabell over forenklede forelegg gitt ut av politiet mellom 2018-2021 på forskjellige brudd på trafikkreglene.
Kilde: Politiets tilstandsanalyse for 2023

Ønsker du å vite hvor mye det koster deg å bryte noen av trafikkreglene vi har nevnt over i tabellen? Da kan du lese saken vår om bøtesatsene i 2023.

Reaksjoner på manglende bruk av bilbelte/sikring av barn i bil har gått betraktelig ned de siste årene. I 2016 var det 14 504 reaksjoner, mens i 2021 var det 2 268.

Og lurer du på hvilket fylke de var best på å bruke refleks i 2021, kan vi fortelle deg at Innlandet hadde størst andel av fotgjengere som brukte refleks i mørket på 65%. Nederst på lista finner vi Trøndelag hvor andelen på fotgjengere som bruker refleks i mørket bare var 30%.

Les mer på våre temasider: