Bolig

Bygge drivhus selv: Er drivhus søknadspliktig?

Bilde av stort, sort drivhus under konstruksjon, med stiger og embalasje, i hage
Vet du hva reglene er når du skal bygge et drivhus i hagen din? Vi forteller deg det du trenger å vite angående byggesøknad og krav når du skal bygge ditt eget drivhus. (Foto: Espen Skarphagen)

Trenger man byggetillatelse for å bygge drivhus? Vi forteller hva du må vite om bygging av drivhus i hagen.

Størrelsen og lokasjonen på et drivhus er med på å avgjøre om du må søke om byggetillatelse hos kommunen din. I de fleste tilfeller er et drivhus unntatt en byggesøknad til kommunen, men det er fremdeles ting man må være oppmerksomme på når man velger å bygge et drivhus.

ikke søknadspliktig størrelse
Palram - Canopia Hybrid Drivhus 5,7 M²

Palram – Canopia Hybrid Drivhus 5,7 M²

Pris nå: 6 995 kroner hos Obs
Her får du den til laveste pris

Dette avgjør om bygging av drivhus er søknadspliktig

I byggesaksforskriftene paragraf 4-1 står det at du ikke trenger å sende en byggesøknad dersom:

  • Hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 kvadratmeter
  • Det er minst 1 meter til nabogrensen
  • Bygningen er frittliggende og minst 1 meter fra andre bygninger på eiendommen
  • Maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
  • Bygningen er på én etasje og uten kjeller
  • Bygningen ikke skal brukes til beboelse
  • Bygningen er plassert på en eiendom som allerede er bebygd
  • Bygningen ikke plasseres over rør og ledninger i grunnen

Det er derimot lurt å sjekke hva kommunen din har å si. De kan nemlig ha egne retningslinjer på hva som er greit å bygge uten å søke om det.

ikke søknadspliktig størrelse
Palram - Canopia Hybrid drivhus grå 4,6 m²

Palram – Canopia Hybrid drivhus grå 4,6 m²

Pris nå: 6 849 kroner hos Obs
Her får du den til laveste pris

Advokat Øyvind Reitzel Bjerke i Huseierne sier at det uansett er lurt å snakke med naboene selv om man ikke er forpliktet til dette.

– Kanskje har naboen en god grunn til å be deg sette drivhuset et litt annet sted, uten at det gjør noe fra eller til for deg. Eller dere kan bli enige om en annen løsning som fungerer for begge. Poenget er at det er lurt å si ifra selv om det formelle kravet om nabovarsling ikke nødvendigvis er der, sier Bjerke til Huseierne.no.

Her finner du alt du trenger å vite om drivhus, enten du lurer på dyrking, hvordan sette opp drivhus, dyrking i minidrivhus eller plassering av drivhus.

ikke søknadspliktig størrelse
Juliana Jubileum drivhus

Juliana Jubileum drivhus

Juliana Jubileum har 6 takluker og et areal på 15,1 m² som gir god plass til både planter og mennesker.
Sjekk prisen her

Andre ting å tenke på før du bygger et drivhus

Du må være oppmerksom på at et bygg som ikke er søknadspliktig fremdeles må følge vegtrafikkloven angående blant annet avstand til avkjøring, frisiktsoner og liknende.

Selv om drivhuset er unntatt søknadsplikt, skal tiltakshaver melde fra til kommunen om tiltaket og plasseringen senest innen fire uker etter at det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart.

Her kan du finne ekspertens beste råd på hvordan sette opp drivhus.

Ønsker du et lite drivhus som ikke trenger å bli bygget er kanskje et minidrivhus det beste valget for deg. Les her for å få ekspertens tips til hvordan man lykkes med plantingen i et minidrivhus. Vi har også skrevet guide på hvordan du bygger et drivhus på pallekarmer.

minidrivhus

VidaXL Drivhus

Dette drivhuset er i tre og finnes i to farger.
Sjekk prisen her

Med disse geniale produktene har du den beste forutsetningen for å lykkes med dyrking i drivhus.