Smarte tips

Eksperten svarer: Dette bør du vite om blodtrykksmåler

Blodtrykksmåler: En person måler blodtrykket sitt med en automatisk blodtrykksmåler.
Automatisk blodtrykksmåler kan være lurt å ha. (Foto: Colourbox)

Har du vurdert å gå til innkjøp av en automatisk blodtrykksmåler? Da bør du lese disse gode ekspertrådene!

Presise og rimelige automatiske blodtrykksmålere har blitt stadig mer utbredt i takt med at vi lever lengre og sunnere liv. Og en blodtrykksmåler er en fin måte å holde øye med sin egen hjertehelse på.

Hjertehelse er naturlig nok noe mange bryr seg om, så vi har tatt en prat med Anne Birgitte Dahlum om blodtrykk og blodtrykksmålere. Hun er kardiologisk sykepleier med erfaring fra hjemmesykepleie, akuttmottak/legevaktsentral, kardiologisk og kirurgisk avdeling ved hjerteklinikk / Feiringklinikken AS, og tidligere helsefaglig rådgiver i LHL.

Opptatt av helse? Vi har en hel samleside full av nyttig innhold om helse og kosthold!

Hva er et blodtrykk? 

– Det finnes forskjellige definisjoner, men i hovedsak kan en si at blodtrykk er det trykket som hjertet og pulsårene lager for å pumpe blodet rundt i kroppen, forklarer Dahlum.

Hun forteller at trykket i pulsårene er høyest når hjertet trekker seg sammen og pumper blodet ut i kroppen. Dette sier hun at kalles «overtrykket» eller det «systoliske blodtrykket». Når hjertet slapper av mellom sammentrekningene, faller trykket igjen. Dette forteller hun at kalles «undertrykket» eller det «diastoliske blodtrykket». 

Omron Blodtrykksmåler Comfort M3

Omron Blodtrykksmåler Comfort M3

Pris nå: 704 kroner hos Med24
Her får du den til laveste pris

– Blodtrykket svinger i løpet av et døgn. Når du anstrenger deg fysisk, for eksempel ved arbeid, trening eller om du blir opphisset, stiger blodtrykket. Det er naturlig. Blodtrykket faller når du slapper av, og det er lavest når du sover. Det er viktig med en slik variasjon av blodtrykket gjennom døgnet, forteller Dahlum.

Hun forteller at blodtrykket øker med alderen, noe man ser i de fleste samfunn. Hun sier at stress, kosthold og andre leveforhold i det moderne samfunnet trolig kan forklare at blodtrykket øker med alderen.  Blodtrykk angis, ifølge Dahlum, i millimeter kvikksølv (mmHg) fordi blodtrykksmålere tidligere hadde en kvikksølvsøyle.  

Hvem bør ha blodtrykksmåler? 

– Hos noen grupper må det tas ekstra hensyn når målemetode og apparat velges:  

Blodtrykksmåler: Pasient måler blodtrykk.
Blodtrykksmåler: Du bør alltid rådføre deg med en lege i forbindelse med måling av blodtrykk.

I utgangspunktet bør det være en kommunikasjon med fastlege eller annen spesialist, før en går til anskaffelse av blodtrykksapparat til hjemmemåling, påpeker Dahlum.

– Hvor høyt blodtrykket bør være, avhenger av hvilke risikofaktorer for hjertesykdommer du har og om du har hjerte- eller karsykdom, diabetes eller nyresykdom.

Beurer BM 54 Blodtrykksmåler for overarm

Beurer BM 54 Blodtrykksmåler for overarm

Pris nå: 699 kroner hos Kjell & Company
Her får du den til laveste pris

Hvorfor bør man måle blodtrykket sitt? 

Dahlum lister opp noen faktorer som påvirker hvorfor man bør måle blodtrykket:

 • Er det mistanke om høyt eller lavt blodtrykk? 
 • Er det mistanke om sykdom i arteriesystemet eller andre organer? 
 • Skal du til oppfølging ved hjerte-karsykdom eller andre tilstander som bør følges opp med blodtrykksmåling? 
 • Er det behov for justering av råd og / eller medikamenter? 
 • Enkelte kan få unormalt høye blodtrykksmålinger målt hos lege eller annet helsepersonell. Dette fenomenet kalles «hvit-frakk /white-coat»-eller «kontorhypertensjon». Hypertensjon er den medisinske betegnelse for høyt blodtrykk. Da vil det ofte være aktuelt med egenmåling hjemme eller 24-timers måling til sammenligning. Om dette anbefales, forvent at det gis veiledning til hvordan du skal forholde deg. 

– Du må ikke stille diagnose på deg selv eller starte behandling på grunnlag av måleresultatene. Rådfør deg alltid med en lege for å få evaluert resultatene og behandlingen, understreker Dahlum.

Søvnproblemer? Slik sovner du raskere!

Braun Blodtrykksmåler ExactFit

Braun Blodtrykksmåler ExactFit

Pris nå: 631 kroner hos Multicom
Her får du den til laveste pris

Hvor ofte bør en måle blodtrykk? 

– Det er viktig å være godt forberedt når du skal måle blodtrykk, slik at resultatet blir mest mulig korrekt. For å ha et godt sammenligningsgrunnlag over tid, bør en tilstrebe å måle blodtrykket til samme tidspunkt. Eksempelvis om blodtrykket er anbefalt å måles daglig, bør det måles før matinntak, eller minst ½ etter. Ofte anbefales å måle 2 ganger daglig. Før frokost og før kveldsmat, sier Dahlum.

De siste 30 minutter før måling bør du unngå: 

 • Fysisk aktivitet og stress 
 • Å spise 
 • Å drikke koffeinholdig drikke som kaffe, te energidrikk eller alkohol 
 • Inntak av nikotinholdige produkter 

Generelle råd: 

 • Du bør ikke måle blodtrykk om urinblæra er full. 
 • Smerter påvirker måleresultatet 
 • Blodtrykk bør måles på bar arm: 
  Ha på en armløs / kortermet overdel, så du slipper å sitte bar under målingen. Blodtrykket kan måles til feil verdier om blodtrykksmansjetten settes utenpå tøyet, eller om genser/skjortearm rulles opp og strammes på overarmen. 
 • Finn en god sittestilling med støtte til rygg og underarm. Legg armen med håndflaten opp. Begge føttene på gulvet. 
 • Det skal ikke snakkes i hviletiden på 3–5 minutter før, eller under selve målingen, da prat vil føre til at blodtrykket måles for høyt i forhold til den faktiske verdien. 
Omron Evolv digital blodtrykksmåler

Omron Evolv digital blodtrykksmåler

Pris nå: 1 555 kroner hos Med24
Her får du den til laveste pris

Hvordan måle blodtrykket?

En mansjett, tilpasset armstørrelsen, festes på overarmen. Mansjetten skal være tom for luft. Arteriemerket på mansjetten skal være over Brachialisarterien/ pulsåren. Denne finner en ved å trykke med to fingre ca 2-3 cm over innsiden av albuebøyen, forklarer Dahlum.

– Nedre kant av mansjetten bør være 2-3 cm ovenfor albuebøyen, og den er passe stram når en får to fingre under mansjetten. Midten av mansjetten skal være i hjertehøyde. Mansjetten pumpes opp automatisk når apparatet startes, og pumpes opp helt til åra (Brachialisarterien) avklemmes. Dette tar noen sekunder og kan oppleves noe ubehagelig fram til luften slippes ut, og åra åpnes igjen.

– Prøv å puste rolig og hold armen avslappet, da mansjetten må pumpes opp hardere for å avklemme åra i en anspent arm. 

 • Ved første gangs blodtrykksmålinger anbefales det å måle blodtrykk på begge armer, 2 ganger på hver arm. Dette bør helst gjøres hos lege. Det kan være betydelig trykkforskjell i armene. Da blir det naturlig å finne forklaring på måleforskjellene, og videre målinger bør om mulig fortsette på arm med høyest verdi, om ikke lege anbefaler noe annet.  
 • Ved de neste blodtrykkskontrollene anbefales det å måle blodtrykket 3 ganger på èn arm, med 1 minutts mellomrom, om ikke lege anbefaler noe annet. Snittet av 2. og 3. blodtrykk regnes for gjeldende verdi.  
Blodtrykksmåler: Illustrasjonsbilde av røde blodceller i en arterie.
Blodtrykksmåler: Illustrasjonsbilde av røde blodceller i en arterie. (Foto: Colourbox)

Hva er forskjell på en manuell og automatisk blodtrykksmåler? 

Manuell blodtrykksmåler brukes kun av fagpersoner. Dette skal en ikke bruke på seg selv. Utstyr som brukes er stetoskop og manometer med kobling til håndholdt pumpe. En leser av blodtrykket på manometeret i mm/Hg (millimeter kvikksølv). Dette avleses som systolisk og diastolisk blodtrykk/ over- og undertrykk. Denne målemetoden krever god opplæring og lytteteknikk, samt repeterende øvelse, forklarer Dahlum.  

Automatisk blodtykksapparat er utbredt på legekontor, sykehus og hjemme. Utstyret består av mansjett, luftslange med et koblingsstykke og apparat med skjerm, hvor blodtrykksresultatet kommer opp som digitale tall, eks 120/80, hvor 120 viser systolisk BT og 80 viser diastolisk BT. Apparatet er ment for voksne personer, sier Dahlum.

Hun forteller at størrelsen på mansjetten skal passe til armstørrelsen og ikke må brukes på andre merker/typer blodtrykksapparat enn det den er ment for. De fleste apparat har mansjetter som er utformet til å brukes på venstre arm.  

– Måleresultatet vil alltid variere mellom de ulike blodtrykksapparatene og mellom manuell og automatisk blodtrykksmåling. Uansett måleapparat og metode er det viktig å kjenne til grunnleggende prinsipper rundt blodtrykksmåling. 

Omron M6 blodtrykksmåler Comfort

Omron M6 blodtrykksmåler Comfort

Pris nå: 824 kroner hos Med24
Her får du den til laveste pris

Hva bør en se etter og tenke på når man kjøper en blodtrykksmåler? 

 1. Alle blodtrykksapparat skal være CE-merket, validert og jevnlig kalibrert. Alle digitale blodtrykksmålere krever om-kalibrering, vanligvis anbefales hvert 2. år ved normal bruk (ca 3 målinger pr. dag). Tid for kalibrering angis vanligvis med eget tegn i displayet. Dette utføres av utstyrsleverandør eller egne servicefirmaer.  
 2. Les nøye igjennom brukermanualen som medfølger apparatet og ta det gjerne med for kontrollmåling hos lege/annet helsepersonell, for måleresultatet bør vise noenlunde samme verdier, selv om det alltid vil være noe variasjon mellom de enkelte blodtrykksapparatene. 
 3. Om mansjetten er utformet til at det skal måles på venstre arm, hør med fagperson hvordan du skal forholde deg om blodtrykket av ulike grunner skal måles på høyre arm. Vanligvis er det nok å snu mansjetten så arteriemerket kommer øverst, på innsiden av armen.
 4. De moderne elektroniske blodtrykksmålerne som måler på armen, er mer presise enn de som måler rundt håndleddet. 
 5. Det anbefales ikke å bruke automatiske blodtrykksapparater til de med svært svak puls eller rytmeforstyrrelser, da disse apparatene kan gi store variasjoner i nøyaktighet. Se etter et blodtrykksapparat som har indikator som registrerer dette. 
 6. De som har fjernet lymfeknuter under armen, har lymfødem, åpne sår eller av en eller annen grunn behandles med noe som skal kobles til en åre i armen, bør måle blodtrykk på motsatt arm.  

Les mer på våre temasider: