Hus, hjem og hage

Hvordan forebygge pipebrann

Bilde av pipe med brann på rødt tak og med blå himmel i bakgrunn.
Vet du hva pipebrann skyldes, hvordan det oppstår, hva du skal gjøre om det oppstår, om det er farlig eller hva tegnene på pipebrann er? Her får du svarene på det og mer! (Foto: Colourbox)

Vet du hva pipebrann skyldes, hva du skal gjøre om det oppstår eller hva tegnene på pipebrann er? Her får du svarene på det og mer!

Bilde av Roar Holenbakken
ansvarlig for faglig oppfølging av tilsyn og feiing i Nedre Romerike brann- og redningsvesen.
Vi har snakket med Roar Holenbakken ansvarlig for faglig oppfølging av tilsyn og feiing i Nedre Romerike brann- og redningsvesen om pipebrann. (Foto: Nrbr.no)

Ifølge DSB var det i 2021 en kraftig økning i pipebrann og antallet pipebranner økte med hele 38 prosent målt opp mot tidsrommet 2016-2020. I samme artikkel kommer det frem at det kan skyldes flere kuldeperioder, dyrere strøm og mer tid hjemme som følge av korona.

Vi har snakket med Roar Holenbakken, Fagansvarlig for feiing og tilsyn i Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS. Han svarer på hva pipebrann skyldes og hva du kan gjøre for å forebygge pipebrann.

Hvordan oppstår pipebrann?

– Pipebrann oppstår når tjæresot, også kalt beksot, antennes og begynner å brenne, sier Holenbakken.

Han forteller at beksot antennes lett, dannes av ufullstendig forbrenning og kan oppstå på kort tid.

– Derfor er ikke hyppig feiing av pipeløpet en garanti for å unngå beksot og pipebrann. Beksoten fjernes heller ikke ved ordinær feiing, for den sitter som et hardt belegg i skorsteinen. For å fjerne beksot må skorsteinen freses med en spesiell drill, sier han.

Her har vi samlet alle våre smarte tips og artikler om pipe, fyring og peis

Hva skal man ikke fyre i peisen med? 

– Det er mye som bør unngås å fyre med i peisen, både av hensyn til miljøet, sot i skorstein og ildstedet. Vi ser alt fra papp, papir, bleier og plast som blir brent. Dette er ikke bra for miljøet, og det vil gi mer sot i skorsteinen. Byggematerialer er ofte veldig tørre, legges det inn mye av dette i ildstedet kan det gi veldig høy varme og skade ildstedet.

Tegn på pipebrann?

– I de fleste tilfeller vil man se flammer og tett sort røyk som kommer opp av pipa. Det kan også i noen tilfeller høres en knitring/buldring i pipa, sier Holenbakken.

Hva gjør man om det oppstår pipebrann?

– Steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Unntaket er åpne peiser, her skal spjeld ikke stenges dersom det er fyr i peisen. Ring brannvesenet på 1-1-0. Hold også øye med loft og kjeller, og vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og andre steder der treverk og annet brennbart materiale kommer inntil skorsteinen.

Holenbakken legger til at du må huske at du ikke må sette deg selv eller andre i fare.

– Du må komme deg ut dersom det oppstår situasjoner som gjør at det blir farlig å oppholde seg inne.

 Er pipebrann farlig?

– Piper er bygd for å kunne tåle en pipebrann og de fleste tilfeller går det bra uten at det sprer seg til resten av huset. Under en pipebrann kan temperaturen komme opp i et sted mellom 1000 – 1500 grader. Ved så høye temperaturen kan treverk inntil pipa ta fyr, skorsteinen kan også sprekke. Brennende sot vil falle ned i sotluka, det er derfor viktig at avstanden fra sotluka til brennbart materiale minimum er 300 mm så lenge ikke monteringsanvisningen til pipa sier noe annet.

Sotede peisglass? Slik blir du kvitt soten på 1-2-3!

Hva kommer sot i pipa av?

– Soten kommer i utgangspunktet av at alle sotpartikler ikke blir borte når du fyrer, ofte som følge av feil fyring i peisen, sier Holenbakken.

Han forklarer at ved en fullstendig forbrenning – noe du oppnår ved riktig fyring – blir det mindre sot i skorsteinene, i tillegg til mer miljøvennlig. 

– Fyrer du for eksempel med for store vedkubber, med rå ved, for lite temperatur i peisen under fyring eller for lite trekk vil dette kunne gi mer sot i skorsteinene. 

Her får du svar på hvordan du fyrer riktig og får fullstendig forbrenning i peisen

Hvordan kan man unngå/forebygge sot i pipa?

– Som nevnt vil det bli mindre sot i pipa dersom du fyrer med tørr ved, god lufttilførsel og ikke for store vedkubber. Dette vil sikre at du får opp temperaturen skikkelig inne i ildstedet og dermed gi en mer fullstendig forbrenning. Husk også å bruke tennbriketter i stedet for papir til opptenning. 

Hvordan tenne opp i peisen?

–Tenn opp fra toppen, sier Holenbakken. Når du tenner opp fra toppen vil det gi mindre røykutvikling og sot i skorsteinen. Legg noen vedkubber i bunn og bygg opp med mindre ved og flis på toppen.

Hva bør være egne rutiner for feiing, rensing av pipa?

– Skorsteinen skal feies etter behov. Det vil si at der det er mye sot vil det bli feiet oftere en hos de med lite eller ingen sot. Dette kartlegger vi når vi er ute på feiinger. Det er med andre ord i utgangspunktet ikke huseier som har de rutinene, forklarer Holenbakken.

– Men dersom du som huseier lurer på noe i forbindelse med feiing, så ta gjerne en telefon til feiervesenet i kommunen du bor.

Hvordan kan man selv sjekke om det er på tide å feie pipa?

– Jeg oppfordrer til å ringe feiervesenet i kommunen du bor, fremfor å gå på taket å sjekke dette selv. De skal ha registrert hvordan det så ut ved sist feiing og satt behovet etter dette. Mange ringer oss dersom de opplever dårlig trekk, men i svært få tilfeller er dette fordi skorsteinen er full av sot.

Holenbakken forteller at noen ganger er dette væravhengig og kulde og lavtrykk som gjør at røyken ikke trekker opp gjennom pipa og ut. Han sier også at i nye boliger med balansert ventilasjon er det også problemer fordi det blir et undertrykk i boligen og røyken slår inn under opptenning.

– Å fyre fra toppen vil bidra til at det blir mindre røyk under opptenning og gjøre at skorsteinen varmes opp fortere.  

Brennverdi: Du blir overrasket over hvor bjørkeved er på listen

Hvordan går man frem om man må feie pipa?

– Vi oppfordrer til å ta en telefon til feiervesenet og høre med de om man er bekymret, men fyrer man riktig er det sjelden det blir mye sot. 

Røykvarsling og slokkeutstyr

– Det viktigste tiltaket med tanke på brann er å ha tilstrekkelig med røykvarslere med fungerende batteri. Jo tidligere man oppdager en brann jo bedre er det jo. Derfor vil jeg oppfordre til at alle sjekker røykvarslerne sine og passe på at de alltid har batteri, samt å ha nok røykvarslere.

Hvor mange røykvarslere er nok?

– For å sikre at man har tilstrekkelig med røykvarslere må man ha minst en røykvarsler i hver etasje,  disse skal dekke kjøkken, stue samt sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Holenbakken sier at det også er lurt å ha seriemonterte røykvarslere slik at alle går selv om det gjelder røykvarsler i et annet rom.