Smarte tips

Jakt: Her finner du oversikt over jaktsesonger og regler

Jakt: Elg er verdens største hjortevilt, her avbildet ute i naturen.
Jakt og fangst er populært her til lands og selv her er det regler som tar utgangspunkt i helligdager. Det er for eksempel ikke tillatt å jakte tiden fra og med 24.12. til og med 31.12, ei heller på langfredag, påskeaften eller første påskedag. Vi gir deg oversikt over jaktsesong og regler i 2023. (Foto: Pixabay)

Klar for jakt i 2023? Se hvilke sesonger og regler som gjelder for jakt på dyr i Norge som blant annet elg, hjort, rådyr, hare og rev.

Jakt er er populært her til lands, og det er flere som hvert år bruker sjansen til å kombinere jakt og friluft i det sesongen starter. Mange jegere vil nok si at selve startskuddet for den årlige jaktsesongen blåses av 10. september når det åpnes for å jakte på hønsefugler og hare. Derfra går det slag i slag frem til stillheten atter senker seg for det meste av viltet lille julaften. Men jaktsesongen starter mye tidligere på året, avhengig av vilt.

Nylig kom den foreløpig siste forskriften fra Klima- og miljødirektoratet som omhandler jakt- og fangsttider i Norge. Vi gir deg her en oversikt over hvilke jakt- og fangsttider som trer i kraft i løpet av 2021. Vi har også tatt med det som finnes av reguleringer for enkelte arter når det kommer til hvilken kant av landet du jakter i.

Lurer du på når du kan jakte på fulg? Her finner du alt vi skriver om jakt.

Elg: På elgjakt etter skogens konge

Elgen er skogens konge og verdens og Norges største hjortevilt – de største oksene kan veie så mye som 800 kilo. Årlig felles det omkring 30.000 elg i Norge og både i kjøttmengde og i pengeverdi er elgen vårt viktigste vilt.

Bilde av elg ute i naturen.  Her får du oversikt over når du kan jakte på elg i 2023.
Elg er verdens største hjortevilt og de største hannelgene kan veie helt opp mot 800 kilo. Her får du oversikt over når du kan jakte på elg i 2023. (Foto: Colourbox.com)

Elgjakta er i likhet med jakt på rype og hjort en populær fritidsbeskjeftigelse for mange mennesker. Gjerne med hund som trofast jaktpartner i villmarken. I sekken til hundeførern bør det blant annet være pakket knivsett til slakting, viltpose, genser, jakthansker og hundeutstyr.

Så når starter elgjakta i 2023? For elg varer jakttiden fra 25. september til 23. desember. Unntakene er kommunene Kautokeino og Karasjok der jakttiden stater 1. september og varer til lille julaften.

I følgende områder er det ikke tillatt å jakte elg lørdager og søndager:

  • Viken (Asker, Bærum, Lørenskog, Hole, de deler av Lier kommune som ligger øst for riksveg 295 og Holsfjorden).
  • Oslo (de deler av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for Vestre Fyllingen. Så videre østover langs vassdraget over Østre Fyllingen-Bjørnsjøen-Helgeren-Lille og Store Gørja til Mannstjern og Store Svarttjern i kommunegrensen mot Nittedal).
Viltpose til elg
Dovrefjell Viltpose til Elg

Dovrefjell Viltpose til Elg

Sjekk prisen her

Jakter du også på fugl? Her gir vi deg svaret på når du kan gå på fuglejakt i 2023.

Hjort: Hjortejakt etter hjortevilt

Bilde av 6 hjort ute på sletter. Her får du oversikt over når du kan gå på hjortejakt i 2023.
I jaktsesongen 2018-2019 ble det felt 43.777 hjort. (Foto: Colourbox.com)

Hjortejakt er navnet på jakt på hjortevilt. Navnet endres fra land til land på grunn av at utbredelsen av forskjellige hjortevilt også endrer seg fra område til område. I Norge betyr det jakt på arten hjort (cervus elaphus) mens det i Sverige for eksempel er mest vanlig med jakt på dåhjort da arten er mest utbredt der. I Norge er hjortejakt tillatt fra 1. september til 23. desember i de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt. Dåhjort kan jaktes over hele landet fra 25. september til 23. desember.

Det er en fordel å merke seg at fylkeskommunen kan, av hensyn til andre brukere av utmarka, innskrenke ordinær jakttid for hjort. Det samme gjelder for øvrig for elg. Årlig felles det 60-70 prosent av tillatt felte hjort, og ifølge SNL har antallet felte hjort steget siden 90-tallet. I jaktsesongen 2018-2019 ble det felt 43.777 hjort.

Rådyr: Rådyrjakt etter vårt minste hjortevilt

Bilde av en rådyrbukk og rådyrhunn. Vi gir deg overtsiken over når du kan gå på rådyrjakt, både sesong, tider og regler, i 2023.
Rådyr er en del av hjortefamilien og europeisk rådyr eller vestlig rådyr er det minste av hjortedyrene som lever i Skandinavia. Fra 25. september til 23. desember åpnes det for ordinær rådyrjakt. (Foto: ojo / Wikimedia / CC-BY-SA 3.0)

Mellom 10. august og 23. desember er det tillatt med jakt på voksne rådyrbukker (capreolus capreolus) i de kommuner som åpner for jakt. Da er det kun jakt med rifle som er tillatt, og under bukkejakten stilles det krav om avlagt skyteprøve og tilgang til ettersøkshund.

Fra 25. september til 23. desember åpnes det for ordinær rådyrjakt. Under ordinær rådyrjakt kan det brukes både hagle og rifle, men det er også tillatt med drivjakt og bruk av halsende hund med maksimal boghøyde på 41 centimeter. Lurer du på hvilken hund som er best til rådyrjakt? De vanligste hundene til det, samt jakt etter hjort, rev og hare, er ifølge Jakt og Fiske drever, beagle, basset og dachs.

Vil du være sikker på at du har valgt riktige fjellsko til turen? Disse fjellskoene er best i test i 2023.

hundesporing
Garmin Alpha T20 hundehalsbånd

Garmin Alpha T20 hundehalsbånd

Sjekk prisen her

Gaupe: Når kan du gå på gaupejakt i 2023?

Den norske bestanden av gaupe var nesten utryddet omkring 1930, men tok seg opp igjen etter fredning. På den norske rødlisten fra Artsdatabanken er den norske gaupebestanden vurdert som sterkt truet, og i 2015 ble antall reproduserende dyr i Norge anslått til omtrent 250.

Jakt: Bilde av gaupe som ligger i gress. Vi gir deg oversikt over når du kan gå på gaupejakt i  Norge i 2023.
I mesteparten av utbredelsesområdet, inkludert i Norge, lever gaupa i skog og foretrekker ulendt terreng (Foto: Andreas Tille / Wikimedia / CC BY-SA 4.0)

Siden 1994 har det vært kvotejakt på gaupe i Norge. Jaktperioden er fra 1. februar til 31. mars. I fjor skrev også Jakt og Fiske «nå er gaupa under bestandmålet» og dette har hatt betydning for gaupejakten i Norge.

– Fra ingen jakt i nord og øst, til kvotefritt i vest, skriver Jakt og Fiske, og forteller at det er andre regler for gaupejakt i 2023 enn i 2022. Mer om det kan du lese her.

Gaupejakten foregår over hele landet i forvaltningsregioner der fylkesmannen har fastsatt kvoter (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnda kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det.

Har du med deg jakthund? Vi har tidligere avslørt hva du trenger til hunden din her.

Rev: Revejakt fra sommer til vår

Jakt: Bilde av to rødrever på gress. Vi gir deg en oversikt over jaktsesong, regler og tider for deg som vil jakte på rev i 2023.
Rødreven er en ensom jeger som ikke danner sosiale flokker. Den lever alene utenom paringstiden og den første delen av valpestadiet. (Foto: Keven Law / Wikimedia / CC BY-SA 2.0)

I den norske folketroen var det ingen som var smartere enn Mikkel Rev, og mange mente det var et varsel om død dersom den kom nær hus. Rødreven er den mest utbredte arten i sin slekt og et av de mest utbredte pattedyra på jorda. I Norge er den utbredt over hele landet, fra kyst til høyfjell, og du kan også støte på den inne i byene. Revejakt skjer fra 15. juli til 15. april året etter.

hundesporing
Garmin Alpha 200

Garmin Alpha 200

Sjekk prisen her

Grevling: Jakt etter snegledreperen

Den opportunistiske grevlingen spiser det meste den kommer over og regnes som en spesialist på meitemark. Hvis du som hageeier får besøk av grevlingen om natten i løpet av sommeren, så skal du gi den fritt leide til å patruljere hagen. Den er nemlig en særdeles effektiv jeger når det kommer til den særdeles upopulære brunsneglen.

Jakt: Bilde av grevling i mørket. Vi gir deg oversikt over når du kan gå på grevlingjakt i 2023.
I oktober-november går grevlingen i vinterkvarter. Hann, hunn og undertiden årsunger finnes ofte i dyp søvn i samme hule. (Foto: Chris. P / Wikimedia / CC BY 2.0)

Jakt på grevling er tillatt over hele landet fra 21. august til 31. januar. Visste du forresten at i riktig gamledager ble mengden gress grevlingen samlet i hiet sitt om høsten tolket som et varsel på hvordan vinteren ville bli? Tallet av gressbunter grevlingen hadde samlet i hiet, tilsvarte antallet frostrier i løpet av vinteren.

Røyskatt: Røyskattjakt

Den hvite vinterpelsen til røyskatten har tidligere vært solgt som et svært verdifullt pelsverk under navnet hermelin. Denne pelsen er blitt et symbol på aristokratiet i Europa. I dag er ikke hermelin like ettertraktet ettersom arbeidet med å behandle de små pelsene gjør pelsverket svært dyrt.

I Norge lever røyskatten over hele landet, og jaktperioden strekker seg fra 21. august til 15. mars.

Bever: På beverjakt etter Norges største gnager

Jakt: Bever som sitter i vannkanten. Her får du oversikt over når du kan gå på beverjakt i 2023.
Beverne er de største gnagerne på den nordlige halvkule, og bare det søramerikanske flodsvinet blir større i hele verden. En jakter etter bever blant annet for pelsen og som ingrediens til middagsbordet. (Foto: Colourbox.com)

Beveren er den største gnageren på den nordlige halvkule og er ettertraktet blant annet for pelsen og som ingrediens til middagsbordet. Mellom 1. oktober og 30. april er det tillatt med jakt på bever i de kommuner hvor lokal forskrift åpner for det. Men det finnes visse unntak. Miljødirektoratet oppgir følgende:

«Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til kommunen: Utvide jakttiden med inntil 15 dager i etterkant for hele eller deler av kommunene der is- og snøforhold vanskeliggjør en bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid.»

Fjellsko, tursko og fjellstøvler: Slik velger du riktig fottøy.

Mår: På mårjakt etter småvilt 

Jakt: Overrasket mår på en grusvei. Vi gir deg oversikt over når du kan gå på mårjakt i 2023.
Måren lever av ekorn, smågnagere, hare, fugl, egg, åtsler og litt bær. Jakt å mår har vært tillat siden 1971. (Foto: Lubos Houska / Pixabay)

Fra 1930 til 1946 var måren fredet her i Norge. Dette skjedde som følge av at arten nærmest ble jaktet i senk for dens verdifulle pels og som følge av at det hadde vært betalt skuddpremie på arten siden 1900. Seksten år med total fredning gjorde susen for måren, og siden 1971 har det vært tillatt å jakte mår mellom 1. november til 15. mars.

Jakthansker
Härkila Pro Shooter

Härkila Pro Shooter

Sjekk prisen her

Ekorn: På ekornjakt etter gråskinn

Jakt: Ekorn i tre med nøtt i hendene. Vi gir deg oversikt over når du kan gå på ekornjakt i Norge i 2023.
Ekorn er et av få norske pattedyr som klatrer i trærne og som dessuten er dagaktivt. Jakt etter ekkorn er i hovedsak på grunn av pelsen deres. (Foto: Külli Kittus / Pixabay)

I likhet med dens naturlige fiende måren, er det først og fremst pelsen som gjør ekornet til et jaktmål over hele landet fra 1. november til 15. mars. Ifølge Store norske leksikon kalles ekornskinn som brukes til pelsverk for gråskinn. Dette skyldes at det er den grå vinterpelsen som brukes.

Harejakt: Den eldste sportjakten i Norge

Jakt: Harer hoppende på gress på fjell. Vi gir deg oversikt over regler og jaktsesong, samt tider for harejakt i Norge i 2023.
Harejakt med harehund den eldste sportsjakten i Norge. (Foto: GariochT / Wikimedia / CC BY-SA 3.0)

Ifølge Store norske leksikon er harejakt med harehund den eldste sportsjakten i Norge. Om du velger å jakte med eller uten hund, er det uansett perioden 10. september til siste dag i februar som gjelder. Men slik tilfellet er med rypejakta, er det også her geografiske unntak fra regelen:

I Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner i Nordland fylke er det tillatt med harejakt fra 10. september til 15. mars.

slaktesett
Sanelli slaktesett

Sanelli slaktesett

Sjekk prisen her

Les mer på våre temasider: