Smarte tips

Jakt: Når kan du gå på fuglejakt?

Bilde av fjellrype i skoghønsfamilien i natur. Jakt på fjellrype er lovlig  fra 10. september til 28. eller 29. februar
Fjellrype er en rype i skogshønsfamilien som også blir kalt for skarv, fjellskarv eller skarvrype. Fjellrype er bare en av flere fugler det jaktes på i Norge og når du kan gå på fuglejakt og jakte på fugler som rype, tiur, and, gås eller due i 2023 gir vi deg svaret på her. (Foto: Colourbox.com )

Jakt på tiur, rype, and, due, og gås har alle forskjellige sesonger. Her er oversikten som viser når du kan starte fuglejakten i 2023.

Vårt langstrakte land byr på flere flotte naturopplevelser både med og uten gevær. Men for de av oss som liker å jakte og å gå på fuglejakt er det regler og retningslinjer en må følge. Jakt på spesielt rype og storfugl er det stor etterspørsel etter, men på grunn av dyrevern og bærekraft er all jakt underlagt restriksjoner. 

I Norge jaktes det mest etter Ryper, men også skogfugl(tiur) gjess- og andefugler, duer, rugde og trost blir jaktet etter ifølge SNL. Det felles også fugler som kråke, skjære, måke og ravn, men da hovedsakelig som skadedyr. 

Her er oversikten som gir deg svaret på når du kan jakte på fugler i norges skoger og utmark i 2023. Vi har også forklart når du kan jakte annet vilt her.

Rype: Når kan en gå på rypejakt?

Bilde av fjellrype i skoghønsfamilien i natur. Jakt på fjellrype er lovlig  fra 10. september til 28. eller 29. februar.
Fjellrype er en rype i skogshønsfamilien. Fjellrype blir også kalt for skarv, fjellskarv eller skarvrype. (Foto: Colourbox.com )

I mesteparten av landet varer jaktsesongen for fjellrype og lirype fra 10. september til 28. eller 29. februar, avhengig av om det er skuddår eller ei. Men det er visse unntak: I Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner samt i Nordland fylke strekker jaktperioden seg fra 10. september til 15. mars.

Vil du lese mer om jakt, jaktsesong og jaktutstyr finner du vår samleside for jakt her.

Gås: Når er det lov å gå på gåsejakt?

Fuglejakt eller gås: Bilde av kortnebbgjess i gress.
Under trekket mellomlander kortnebbgjessene i landbruksområdene i Nord-Trøndelag øst og nordøst for Trondheimsfjorden. (Foto: Perivani / Wikimedia / CC BY-SA 3.0)

Store flokker kortnebbgås passerer Norge under trekket vår og høst mellom hekkeplassene og overvintringsområdene. Jakt på kortnebbgås er tillatt i hele landet fra 10. august til 23. desember, unntatt i de nordligste fylkene ned til Rana og Rødøy, der jakt er tillatt fra 21. august til 23. desember. For den frie jakten på hav og fjord på strekningen svenskegrensen til og med Agder, er jaktstart 10. september.

Bilde va to flyvende grågjess. Når du kan gå på fuglejakt eller jakte på fugler som rype, tiur, and, gås eller due i 2023 gir vi deg svaret på her.
Bilde va to flyvende grågjess. Fuglejakt eller gås: Bilde av kortnebbgjess i gress. når du kan gå på fuglejakt eller jakte på fugler som rype, tiur, and, gås eller due i 2023 gir vi deg svaret på her. (Foto: Tony Hisgett / Wikimedia / CC BY 2.0)

Den store og tunge grågåsa ankommer Norge fra overvintringssteder i Danmark, Tyskland og Nederland i løpet av mars-april og trekker vanligvis sørover i løpet av perioden august-oktober. Jakt på grågås er tillatt fra 10. august til 23. desember, men i nordlige deler av Nordland og i Troms og Finnmark er det en noe senere start – 15. august for Troms og Nordland, 21. august for Finnmark (sistnevnte kun i ytre fjordstrøk og kyst)

På Skagerrakkysten fra Vest-Agder til Svenskegrensa starter grågåsjakta først fra 10. september, men avsluttes også der 23. desember.

Bestselger
Førsteklasses kikkert fra Swarovski

Førsteklasses kikkert fra Swarovski

Swarovski EL Range med Tracking Assistant kombinerer avansert optikk med SWAROVISION-teknologi og digital intelligens.
Sjekk prisen her

And: Når er det lov å gå på andejakt?

Bilde av stokkand i vann. Når du kan gå på fuglejakt eller jakte på fugler som rype, tiur, and, gås eller due i 2023 gir vi deg svaret på her.
Stokkand er antagelig den vanligste arten av ender i Norge, og er Norges største gressand med en lengde på rundt 58 cm og en vekt på 800–1400 gram. (Foto: Colourbox.com)

I Norge skytes det årlig omkring 50.000 fugler under andejakta, og stokkand utgjør omkring halvparten av de felte fuglene. Jakta tar enten form som lurejakt, der en eller flere jegere forsøker å komme på skuddhold eller drive endene til hverandre, som sivjakt med hund, eller som trekkjakt i skumringen når andeflokkene søker beite på åkrene.

Lokkeand er et populært hjelpemiddel, og det må brukes nokså grove hagl ettersom viltet er hardskutt. Dersom man jakter innenfor en avstand på 2 kilometer fra land, er det kun tillatt med ro- eller seilbåt.

Jakten på brunnakke, krikkand og stokkand starter 21. august inne på det norske fastland. Fra 10. september til 23. desember åpnes det også for fri jakt på hav og fjord fra svenskegrensen til og med Agder fylke.

Bilde av toppand i vann. Fuglejakt på toppand, kvinand, siland og laksand er tillat over hele landet fra 10. september til 23. desember.
Toppand er en av de minste dykkendene i Norge, med en vekt på cirka 0,5-1 kilo og lengde på 43 centimeter. (Foto: Colourbox.com)

Toppand, kvinand, siland og laksand lever usikkert over hele landet fra 10. september til 23. desember. Svartand-jakt gjelder innenfor samme tidsperiode som de fire førstnevnte, men jakt er da kun tillatt i tidligere Østfold fylke.

Spurv: Spurvejakt etter små og store spurvefugler

«Småsporven gjeng i tunet og tippar korn og ribbar strå» skrev Arne Garborg en gang om den lille fuglen. Men visste du at mer enn halvparten av alle nålevende fuglearter tilhører gruppen spurvefugler, og at de slettes ikke alle ser ut som det de fleste tenker på når de hører ordet spurv? Gruppen omfatter også fugler som kråke, skjære og ravn. Ordenen omfatter ifølge Store norske leksikon nesten 5900 arter, av totalt omkring 10.000 fuglearter i verden. Her i Norge drives det jakt på følgende spurvefuglarter:

Fulglejakt på spurvefamilien: Bilde av gråtrost på grein i naturen. Jakt på gråtrost er tillatt i hele landet fra 10. august til 23. desember.
Gråtrosten spiser insekter og edderkoppdyr, men er først og fremst kjent for å være en meitemark-spesialist. (Foto: hedera.baltica / Wikimedia / CC BY-SA 2.0)

Med en lengde på 25 centimeter og en vekt på mellom 80 og 130 gram er gråtrost en av de største trosteartene. Den regnes for meitemarkspesialist og ses ofte på jorder og plener der den drar opp feite meitemarker fra jorda. Jakt på gråtrost er tillatt i hele landet fra 10. august til 23. desember. Særlig for en del år tilbake ble mange gråtrost og til dels andre troster fanget i snarer og omsatt som mat.

Fuglejakt på rødvingetrosten fra spurvefamilien. Bilde av trost i gress med natur i bakgrunn. I likhet med gråtrost er det tillatt med jakt på rødvingetrost mellom 10. august og 23. desember.
Rødvingetrosten hekker over det meste av Europa og middelhavsområdet til langt inn i Sibir. (Foto: Andreas Trepte / Wikimedia / CC BY-SA 2.5)

Rødvingetrost er den minste av trostene i Norge, den er en trekkfugl og kan ses i skogsterreng over hele landet om sommeren. I likhet med gråtrost er det tillatt med jakt på rødvingetrost mellom 10. august og 23. desember.

Jakt og fuglejakt på spurvefugler: Bilde av nøtteskrike på grein.
I likhet med andre kråkefugler kan nøtteskriker bli svært gamle. En svensk ringmerket fugl ble 18 år, og en som var merket i Irland ble 17. (Foto: Luc Viatour / Wikimedia / CC BY-SA 3.0)

Nøtteskrike er med sin fargerike fjærdrakt utvilsomt den vakeste av kråkefuglene som har tilhold i Norge. Det er tillatt jakt på nøtteskrike mellom 10. august og 28. februar. Her er det verdt å merke seg at arten er fredet i Troms og Finnmark, og Nordland, mens i resten av landet er det lov å jakte på den.

Fuglejakt: Bilde av skjære på gress. Når du kan gå på fuglejakt eller jakte på fugler som rype, tiur, and, gås eller due i 2023 gir vi deg svaret på her.
Skjære er en standfugl som finnes over hele landet, i stor grad nær menneskelig bosetting, trolig som en beskyttelse mot eggrøvere som blant annet kråker. (Foto: Tony Hisgett / Wikimedia / CC BY 2.0)

I samme tidsrom som du kan jakte nøtteskrike, er det også lov å skyte skjære . Her er det ingen geografiske begrensninger som slår inn. Skjæra er for øvrig blant våre mest intelligente fugler og er den eneste fuglen som har bestått speiltesten. Det vil si at den forstår at det er seg selv den ser i speilet.

Bilde av kråke på gress med snø. Også kråke tilhører spurvefamilien, og her er jakt tillat fra 15. juli i hele landet. Jaktperioden opphører 31. mars året etter
Norsk ornitologisk forening har beregnet at det hekker mellom 150.000 og 300.000 kråkepar i Norge. (Foto: Nicolas Weghaupt / Wikimedia / CC0)

Kråke omtales i Store norske leksikon som den mest tilpasningsdyktige og mest utbredte arten i norsk fuglefauna, der du finner den både langs kysten, i fjellet og i innlandet. Allerede fra 15. juli er det lov å skyte kråke i hele landet, og jaktperioden opphører 31. mars året etter.

Fuglejakt: Bilde av en flyvende ravn. Ravnejakt er tillatt i hele landet fra 10. august til siste dag i februar, unntatt i Troms og Finnmark, der jakt er tillatt fra 10. august til 15. mars.
Ravnen var Odins hellige fugl. Ved daggry sendte han sine to ravner, Hugin og Munin, ut i verden. Da de kom tilbake litt senere fortalte de sin herre seneste nytt. (Foto: Pmau / Wikimedia / CC BY-SA 4.0)

Med en lengde på 65-70 centimeter, vekt på cirka 1,5 kilo og et vingespenn på opptil 1,3 meter er den kullsvarte ravnen (eller korpen) verdens største spurvefugl. Ravnen har vært forfulgt og jaktet på i nyere tid på grunn av reirplyndring av jaktbare fugler. Ravnejakt er tillatt i hele landet fra 10. august til siste dag i februar, unntatt i Troms og Finnmark, der jakt er tillatt fra 10. august til 15. mars.

HUndehalsbånd
Garmin Alpha T20 Hundehalsbånd

Garmin Alpha T20 Hundehalsbånd

Sjekk prisen her

Skarvefamilien: Jakt på storskarv og toppskarv

Jakt på fugl: Storskarv og toppskarv. Bilde av skarv svømmende  i vann. Fuglejakt på storskarv starter 10. august.
Storskarv i utløpet av Farriselva. Arten flyter tungt i vannet, siden fjærdrakten verken er vannavstøtende eller fanger luftblærer. (Foto: Arnstein Rønning / Wikimedia / CC-BY-SA 3.0)

Skarvefamilien består av mellomstore til store dykkende svømmefugler og består av omkring 34 arter, hvor to av dem – storskarv og toppskarv – hekker i Norge. Jaktsesongen på storskarv starter 10. august og er da begrenset til ferskvannslokaliteter i fylkene Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og gamle Hordaland. Jakten opphører lille juleaften.

Fra 1. oktober til 30. november er det også åpent for jakt på storskarv i saltvannslokaliteter, men da er det kun ungfugler med hvit buk som kan felles.

Jakt: Bilde av flyvende skarv.
Skarvene tas i utstrakt grad i fiskegarn langs kysten. Dette har vært en viktig dødelighetsfaktor for bestandene i de senere år. (Foto: Andreas Trepte / Wikimedia / CC BY-SA 2.5)

Fra 1. oktober til 20. november er det tillatt med jakt på toppskarv i fylkene Troms og Finnmark, Nordland og tidligere Nord-Trøndelag, samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i tidligere Sør-Trøndelag fylke.

Due: Når er det lov å gå på duejakt?

Jakt: Due på gress i natur. Fuglejakt på ringdue er tillat over hele landet mellom 21. august og 23. desember, med unntak av Troms og Finnmark der arten er fredet
De siste to tiårene har ringduen økt utbredelsen sin i Norge. Den hekker nå også spredt i Finnmark og har spredt seg fra lavlandet opp mot fjellbjørkeskogen i Sør-Norge. (Foto: Ryzhkov Sergey / Wikimedia / CC BY-SA 4.0)

Med en vekt på cirka 400-600 gram er ringdua jevnstor med rypa og den største duefuglen i Norge. Arten er i fremgang og svært lite populær i landbruket der den er ansett som et skadedyr som spiser av nysådde åkrer og skitner til moderne åkrer med avføringen.

Ringdue-jakt er tillatt over hele landet mellom 21. august og 23. desember, med unntak av Troms og Finnmark der arten er fredet. På landsbasis har antall årlig felte ringduer de siste 15-20 årene vært ganske stabilt på mellom 40.000-60.000 duer. De tidligere fylkene Akershus, Østfold og Hedmark topper statistikken.

Jerpejakt: På jakt etter strandfuglen jerpa

Jakt, fuglejakt: Bilde av jerp i natur.
En orrhøne kan i hastig oppflukt minne om jerpe og omvendt. Men forskjell i størrelse og adferd gjør at slik forveksling sjelden skjer. (Foto: Wikimedia / CC BY-SA 2.0 de)

Jerpa er riktignok like lang som rypa, men den veier til gjengjeld kun 300-400 gram. Jerpa er ellers en standfugl som er utbredt fra Skottland og Norge til Stillehavet, og her til lands er den vanligst på Østlandet og i Trøndelag.

Tidligere var bruk av såkalt jerpepipe, som man kunne bruke til å imitere lokkelyden til jerpa, vanlig brukt på jakt. Jakt på jerpe er tillatt i hele landet fra 10. september til 23. desember.

Storfugljakt: Tiur og røy

Bilde av storfuglen Tiur i natur og snø. Jakt på storfugl er tillatt i hele landet fra 10. september til 23. desember.
Hos oss er storfugl utbredt i alle landets barskoger, men sparsomt på Vestlandet. Bestanden og formeringen er sterkt redusert de fleste steder i landet (Foto: Arturo de Frias Marques / Wikimedia / CC BY-SA 3.0)

De fleste av oss er nok bedre kjent med storfugl under navnene tiur (hanen) og røy (høna) som brukes langt oftere sammenlignet med det felles artsnavnet storfugl. Som navnet tilsier er det vår største hønsefugl, der en voksen tiur måler 80-115 centimeter og veier 3,3-4,3 kilo. Røya er betraktelig mindre (59-64 centimeter og 1,44-2,5 kilo).

Jakt på storfugl er tillatt i hele landet fra 10. september til 23. desember. Merk deg at spilljakt har vært forbudt siden 1951 ved innføring av datidens jaktlov.

Visste du forresten at i gamle dager, før spilljaktforbudet trådte i kraft, ga jegene gjerne rødstrupen tilnavnet «Tiurklokka»? Når de hørte rødstrupen synge tidlig på morgenkvisten, visste de at det var på tide å gjøre seg klar ettersom det var rødstrupens sang som innledet tiurleiken.

hundesporing
Garmin Alpha 200

Garmin Alpha 200

Med Alpha® 200 får du avansert hundesporing og -trening i en brukervennlig enhet.
Sjekk prisen her

Ærfugl: Ærfugljakt, men bare etter hannfugl

Jakt: Ærfug er en av fuglene det jaktes på i Nogre. Her avbildet på stranden.
I Nord-Norge har ærfuglen vært så vanlig at den ofte regnes som «husfugl», og arten er den største andearten i Norge. (Foto: Andreas Trepte/ Wikimedia / CC BY-SA 2.5)

Ærfugl har vært totalfredet her i Norge i mange år, og som en følge av dette har bestanden tatt seg opp selv om antallet flere steder er betydelig lavere sammenliknet med tellinger som ble gjort i 1920-årene.

I dag foregår jakt på ærfugl fortrinnsvis som posteringsvakt med lokkefugl i den ytre skjærgården. Jakt på ærfugl er tillatt i de tidligere fylkene Østfold, Buskerud og Aust-Agder, og Vestfold og Telemark fra 1. oktober til 30. november, og det er viktig å understreke at det skal kun felles hannfugl.

Orrfugljakt: Nest størst blant skoghøns

Bilde av orrfugl i natur. Jakt på orrfugl er tillatt i hele landet fra 10. september til 23. desember.
I Norge finnes orrfugl i skog over hele landet, men bare svært spredt i Troms og Finnmark. (Foto: Francesco Veronesi / Wikimedia / CC BY-SA 2.0)

Nest etter tiur er orrhanen den største av våre skogshøns, med en lengde på omkring 50 centimeter og vekt på cirka 1-1,7 kilo. På klassisk vis er det hanen som er den visuelle med blåsvarte og hvite fjærdrakt, blodrøde «øyenbryn» og karakteristisk lyreformet hale. Orrhøna er til sammenlikning gråbrun, spraglet og forsvinner enkelt inn i omgivelsene.

Jakt på orrfugl er tillatt i hele landet fra 10. september til 23. desember. Årlig felles det 20.000-40.000 orrfugl, og det er verdt å understreke at spilljakt har vært forbudt siden 1932.

Jakt på enkeltbekkasin og heilo

Fuglejakt: Enkeltbekkasin i natur.
I sommerdrakt har heilo en svært karakteristisk fjærdrakt. (Foto: Colourbox.com)

Enkeltbekkasin er en av de vanligste trekkfuglene og kan oppleves fra kysten og helt opp til de mellomalpine områdene. Den har forkjærlighet for åpne og fuktige områder, men du kan også finne den i åpen skog.

Jakten på enkeltbekkasin skjer mellom 21. august og 31. oktober men det skytes kun et fåtall fugler årlig. Dobbeltbekkasin og kvartbekkasin er begge sterkt truede arter og dermed ulovlig å jakte på i Norge.

Enkeltbekkasin i gress og vann. Jakten på enkeltbekkasin skjer mellom 21. august og 31. oktober men det skytes kun et fåtall fugler årlig.
Enkeltbekkasinen har ren og hvit buk og stjerten er nesten uten hvitt, hvilket gjør at den skiller seg fra dobbeltbekkasinen, som den ellers er svært lik. (Foto: Colourbox.com)

Den forholdsvis store og kraftige heiloen er på størrelse med en vipe og et vanlig syn på fjellmyrer og lyngheier i store deler av landet om sommeren, der dens karakteristiske sørgmodige og vedvarende fløytetoner kan høres over lange avstander. Jakt på heilo er tillatt over hele landet fra 21. august til 31. oktober, med unntak av Rogaland fylke der arten er totalfredet.

Rugde: På fuglejakt etter medlem av snipefamilien

Jakt og fuglejakt: Bilde av rugdefugl i vann i natur. Siden 21. august har det vært tillatt å jakte heilo og enkeltbekkasin, og mellom 10. september og 23. desember er det tillatt å jakte rugde.
I eldre tid var det svært vanlig å jakte rugde mens de er opptatt med paring om våren, men siden 1932 har dette vært forbudt. (Foto: JJ Harrison / Wikimedia / CC BY-SA 3.0)

Siden 21. august har det vært tillatt å jakte heilo og enkeltbekkasin, og mellom 10. september og 23. desember er det tillatt å jakte rugde. I eldre tid var det svært vanlig å jakte rugde mens de er opptatt med paring om våren, men siden 1932 har dette vært forbudt.

Les mer på våre temasider: