Smarte tips

Røykvarslerdagen 1. desember: Visste du at røykvarsleren går ut på dato?

Mann skifter batteri på røykvarsler.
Vedlikeholder du røykvarslerne dine ofte nok? (Foto: Colourbox)

Røykvarslerdagen 1. desember markerer inngangen til høysesongen for branner. Har du sjekket røykvarslerene dine?

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 30. nov. 2021

– Mange er ikke klar over er at røykvarsleren kan gå ut på dato.

Elektronikken i røykvarslere forringes over tid. I tillegg kan evnen til å detektere røyk bli redusert som følge av at støv og smuss samler seg opp i løpet av årene, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Hvor gamle er røykvarslerne dine?

I en undersøkelse gjennomført av Norstat i forbindelse med Røykvarslerdagen, sier halvparten at de ikke vet hvor ofte man bør bytte røykvarsler.

– Røykvarslere bør normalt byttes ut etter at du har brukt dem i 8-10 år. Du bør derfor sjekke hvor gamle røykvarslerne dine er og vurdere om det er på tide å bytte dem ut. Produksjonsdatoen finner du på baksiden av røykvarsleren, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

Når du har byttet ut røykvarsler eller skiftet batteri, må du teste røykvarslerens testknapp, slik at du vet at den virker.

Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det bidrar til bedre holdbarhet. Test alltid røykvarsleren når du kommer til hytta, batteriet kan ha gått tomt mens du var borte og du vil derfor ikke få varsel om at det bør byttes.

Google Nest Protect brannvarsler

Ikke avhengig av å være koblet til WiFi for å kunne varsle om brann!

Bør seriekoble røykvarslerne

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Du bør bruke seriekoblede røykvarslere, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette er spesielt viktig dersom boligen din har flere etasjer.

Husk at røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Gamle røykvarslere kan leveres gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon.

Housegard Origo Trådløs røykvarsler 2-pk.

Hjelp dine nærmeste å bytte

Så langt i år har 32 personer omkommet i brann i Norge. Eldre med hjelpebehov, rusavhengige og mennesker med psykiske helseproblemer er særlig sårbare for brann. Tall fra DSB viser at 3 av 4 som omkommer i brann tilhører disse gruppene.

– Risikoutsatte grupper kan være vanskelige å nå med vanlig informasjon. Derfor er vi avhengige at de pårørende tar et ekstra ansvar. Sjekk om dine nærmeste har røykvarsler som fungerer og bytt batteri, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Røykvarslerdagen 1. desember er et samarbeid mellom brann- og feiervesenet, Det lokale eltilsyn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norsk brannvernforening og Gjensidige. Oppfordringen er å bruke dagen til å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov.

Sjekkliste for røykvarslere

  • Sørg for å ha tilstrekkelig antall røykvarslere.
  • Test røykvarslerne jevnlig med testknappen.
  • Bytt batteri ved behov.
  • Rengjør røykvarslerne årlig.
  • Skift ut røykvarslerne hvert 10. år.

(Kilde: Brannvernforeningen)