Reise

Se hvordan du beregner feriepengene

svært mange bruker feriepengene på reise og sommerferie. da kan man slappe av ved svømmebassenget
Mange bruker feriepengene sine på reise, og i år vil mange strømme til sydligere strøk fordi reiserestriksjonene er lettet. (Foto: Colourbox)

Feriepenger er et kjærkomment tilskudd til sommerferiebudsjettet, men å vite hvor mye du får og når de blir utbetalt er ikke alltid like lett.

Som arbeidstaker har du krav på ferie, men når du tar ut ferie har du ikke rett på lønn. Det er nettopp dette feriepengene kompenserer for, så slipper du å være helt blakk når du aller helst bare vil nyte late feriedager. 

Krav etter ferieloven

Det er ferieloven som sikrer at du får ferie og feriepenger hvert år. Vanligvis har du krav på fire uker og én dag i løpet av et kalenderår. Hvis du har tariffavtale på arbeidsplassen din, har du som regel rett på fem ukers ferie.

I ferieloven står det også at du som arbeidstaker kan kreve å få vite når du skal ta ferie senest to måneder på forhånd. Du har også rett til å få tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden som strekker seg fra 1. juni til 30. september. Dersom du tar ut tre uker ferie i denne perioden kan du kreve å få avvikle resten av feriedagene dine i sammenheng senere på året.

Et sparetips for sommerferien er å kjøpe flybilletter nå. Mange eksperter spår at prisene skal opp.

Hvordan feriepengene beregnes

Hvor mye du får i feriepenger avhenger av hvor mye du tjente i fjor og hvor gammel du er. Det er nemlig fjorårets lønn som er feriepengegrunnlaget og utgangspunktet når du skal beregne feriepenger. Hvis du har fire ukers ferie, får du minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget ditt utbetalt, 12 prosent hvis du har fem ukers ferie.

Er du over 60 år skal du få 12,5 eller 14,3 prosent av feriepengegrunnlaget i feriepenger, avhengig av om du har krav på fire eller fem uker ferie. 

Trenger du inspirasjon til fine reisemål, finner du mye på Startsiden Guider.

Når utbetales feriepengene?

I normale år utbetales det ikke feriepenger av dagpenger. Skal du ha ferie mens du mottar dagpenger har du som hovedregel ikke rett til dagpenger i denne perioden. Du får derfor reduksjon i dagpenger hvis du tar ferie eller oppholder deg i utlandet, med mindre du har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker.

I 2020 og 2021 var det på grunn av Covid-19 et høyt antall arbeidsledige og permitterte som mottok dagpenger, og det er derfor laget en egen ordning som gir rett til feriepenger for de som mottok dagpenger i 2021. Les mer om den spesifikke ordningen i folketrygdloven.

Skatt på feriepenger

Feriepenger utbetales uten at det trekkes skatt. Det er likevel en del av den skattepliktige inntekten din. Det betyr at feriepengene legges til den ordinære lønnen din i løpet av året. Skatten du skal betale fordeles på de andre månedslønningene.

Utsette feriedager

Som arbeidstaker har du plikt til å ta ferie hvert år. Du kan overføre inntil 12 virkedager, som tilsvarer to ferieuker, til neste ferieår. Dette må avtales med arbeidsgiver. Du vil ikke få utbetalt feriepengene for de feriedagene du ikke har tatt ut før neste ferieår, med mindre arbeidsforholdet er avsluttet. Da har du krav på å få utbetalt opptjente feriepenger siste lønningsdag. 

Kilde: Ferieloven / Arbeidstilsynet 

Andre lenker:

Visma: Sjekk hva du får i feriepenger med Vismas feriepengekalkulator.

Visit Norway: Få feriepengene til å nå langt med Norgesferie på budsjett.

Restplass.no: Sent ute med planlegging av sommerferien? Her kan du finne restplasser.

Les mer på våre temasider: