Smarte tips

Nå kan du søke anonymt i skattelistene for 2022!

Bilde av to overraskede venninner som sjekker skattelistene for 2022. De måper av begeistring i det de sjekker hvem om er rikest of har mest formue etter årskull og postnummer. Jentene har begge brunt hår, og sitter på kafe ute i en by.
Nå kan du snart søke anonymt i skattelistene igjen! Vi forklarer hva endringen i søk i skattelister skyldes, samt hvordan du søker anonymt etter både postnummer, navn og årskull i listene for 2022. (Foto: Colourbox)

Nå kan du endelig søke anonymt i skattelistene igjen! Vi forteller hvordan du finner rikest årskull og postnummer i skattelistene for 2022 anonymt.

Skattelister blir brått litt mer aktuelt så fort årets skattemelding begynner å bli sendt ut, og nå kan du endelig sjekke anonymt igjen! Vi avslører hvordan du anonymt kan ta et dypdykk i både postnummer, årskull og formue til naboen uten at noen får vite at du har vært inne og snoket.

Det var E24 som meldte om at stortingsflertallet er enige om å gjeninnføre anonyme skattelistesøk først. Forslaget kom fra Rødt på bakgrunn av et ønske om å begrense skjult eierskap og sikre økt eierskap om skatt og økonomiske forskjeller. 

Flertall for at skattelistesøkene igjen anonymiseres i 2023

– Skattelistene er offentlig informasjon som bør ligge åpent tilgjengelig for alle norske borgere. Åpenhet om økonomi og ulikhet er en forutsetning for et levende demokrati, sier Rødts finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen til NTB. 

– Tirsdag skal finanskomiteen godkjenne og avgi sin innstilling til forslaget. Den vil innebære et flertall for at skattelistesøkene igjen anonymiseres, viser en ringerunde til partienes representanter, skriver E24 mandag 13. mars. 

I dag må man logge inn på Skatteetatens nettsider for å kunne søke opp noen i skattelistene, hvorpå den du søker opp får beskjed om hvem som har søkt. Forslaget til Rødt er å fortsette med en innloggingsløsning for å sikre at barn ikke kan bruke søkefunksjonen, men uten at den du søker opp blir opplyst om søket.

Liker du artikler som denne? Her samler vi alle smarte tips, nyheter og artikler om økonomi som denne.

Borgerlig som fjernet adgang til å søke anonymt i skattelister

Sist det var mulig å søke anonymt i skattelistene var ifølge NTB helt frem til skatteåret 2013. Ifølge dette forslaget hos Stortinget var det å fjerne adgangen til å søke i skattelistene anonymt noe av det første det nye borgerlige flertallet vedtok.

– Kroken på døra for mye undersøkende journalistikk, skrev Norsk Presseforbund om tiltaket den gangen. Ifølge samme forslag hos Stortinget har søkene i skattelistene falt dramatisk i ettertid, noe samme forslag hevder betyr langt mindre transparens om økonomiske forhold i Norge. 

Genialt! Slik kan du få tilbake på skatten allerede i mars

Anonyme søk i skattelister kan avdekke økonomisk kriminalitet

– I et åpent og demokratisk samfunn er fri tilgang til viktig økonomisk informasjon helt sentralt. Kunnskap om hvem som eier hva, og fordelingen av økonomisk makt er viktig for at innbyggerne skal kunne ta veloverveide beslutninger, for tilliten i samfunnet, for å avdekke økonomisk kriminalitet, og for å hindre at kriminelle handlinger blir gjennomført, åpner forslaget hos Stortinget med.  

Her legges det til grunn for forslaget at åpne skattlistene for anonyme søk vil kunne bidra til økt innrapportering av skatt, noe som igjen vil bidra til økte skatteinntekter for staten. Dette begrunner de med forskning gjennomført av forskerne Erlend Eide Bø, Thor Olav Thoresen og Joel Slemrod. 

– Årsaken til at folk oppgir høyere inntekter med åpne skattelister, er at det ikke er allment akseptert å unndra skatt. Vissheten om at folk man kjenner kan se inntekten din, gjør det mer kostbart å jukse. Dersom det er sprik mellom observert levestandard og inntekt, kan man risikere å bli mistenkt for skatteunndragelse, begrunner forskerne forskningsresultatet sitt.

Slik kan du sjekke gjelden din før alle andre sjekker den anonymt i skattelistene.

Dette er forslaget fra Rødt:

  • 1. Stortinget ber regjeringen fjerne tilgangen til opplysninger om søk foretatt på egen person i skattelistene.
  • 2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om hvordan skattelistene kan gjøres mer detaljerte, og hvordan innholdet kan gjøres mer tilgjengelig for offentligheten. Målet med endringene skal være økt bruk av skattelistene. Det bør også vurderes hvilke ytterligere opplysninger fra skattemeldingen som kan inkluderes i skattelistene, og om skattelistene fra tidligere år bør være tilgjengelig for publikum over en lengre tid enn i dag.
  • 3. Stortinget ber regjeringen endre forskrift om register over reelle rettighetshavere slik at den samsvarer med forutsetningene som ble formulert av en enstemmig finanskomite i Innst. 143 L (2018–2019).
  • 4. Stortinget ber regjeringen intensivere arbeidet med å sørge for åpenhet om skjult eierskap i norsk økonomi, og komme tilbake til Stortinget med forslag om økte bevilgninger til relevante kontrollinstanser i revidert nasjonalbudsjett for 2023.
  • 5. Stortinget ber regjeringen i dialog med de ansattes organisasjoner gjennomgå den økonomiske situasjonen til skatteetaten og vurdere om etaten har tilstrekkelige ressurser til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag, herunder omfanget av tapte skatteinntekter grunnet ressursmangel, og komme tilbake til Stortinget med resultatet av gjennomgangen og forslag til nødvendige bevilgninger senest i forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Årskull, kommune og snittinntekt: Hvilke er høyest og lavest i 2022?

Hos E24 finner du en oversikt hvor du kan du sjekke topplister i alle landets kommuner, og både etter formue, inntekt og skatt.

Noe av det de avslører er at det rikeste årskullet i 2022 var de født i 1923. Kommunen med den høyeste snittinntekten var Bærum og at kommunen med den laveste snittinntekten var Trysil. Snittinntekten i landet skriver de at var på 379 863 kr.

Les mer på våre temasider: