Shopping

Solcellepanel på tak: Her er alt du må vite

Solcellepanel tak: Illustrasjonsbilde av solceller montert på et tak. Vi svarer på alt du trenger å vite, som hvordan montere solcellepanel? Er solcellepanel lønnsomt? og, hvorfor velge solcellepanel?
Solcellepanel tak: Hvordan funker solcellepanel? Hvorfor velge solcellepanel? Vi gir deg svarene på alt du trenger å vite om solceller på taket. (Foto: Colourbox)

Solcellepanel på taket har mange fordeler, og trenger heller ikke være særlig komplisert. Her er alt du trenger å vite!

Installering av solcellepanel på taket kan ha mange fordeler, og med en fremtid som virker stadig mer preget av svært svingende og uforutsigbare strømpriser kan det å være selvforsynt med strøm gi en stor trygghet for deg og din familie.

Hvem selger solcellepanel?

Otovo er en stor aktør på det norske markedet, og gjør det veldig lettvint å få et anslag på både utgifter og lønnsomhet om du vil ha solceller på taket. I tillegg til direktekjøp, som forutsetter en nokså stor førstegangsinvestering, tilbyr de også et såkalt «solabonnement», som lar Otovo bygge og eie solceller på taket ditt, mens du får garantert billig strøm i all overskuelig fremtid. Du kan når som helst kjøpe ut solcellene også.

Otovo

Otovo

Smarte løsninger for installasjon av solceller på taket ditt.
Les mer her

Det finnes også flere gode aktører som kan tilby et prisanslag på kostnadene du kan forvente når du skal bygge solceller på taket, som solcelle.no og Fjordkraft.

Solcelle.no

Solcelle.no

Få gratis, uforpliktende tilbud på solcellepanel fra tre forskjellige leverandører og sikre deg den beste prisen.
Fjordkraft

Fjordkraft

Sjekk ditt tak og finn pris for solcellepanel.

Hvordan funker solcellepanel?

1. Samling av sollys

 • Solcellepaneler er sammensatt av mange små enheter kalt solceller. Disse cellene er laget av materialer som vanligvis inneholder silisium.
 • Når sollys (fotoner) treffer en solcelle, vil den overføre sin energi til atomene i cellen.

2. Opprettelse av elektronstrøm

 • Energi fra fotonene får elektroner i silisiumet til å bevege seg fritt. Denne prosessen skaper en strøm av elektroner.
 • Solceller er designet med positive og negative lag, akkurat som et batteri. Denne designen skaper et elektrisk felt.
 • Når elektronene blir skjøvet av dette feltet, blir det skapt en strøm.

3. Omdannelse til brukbar elektrisitet

 • Den elektriske strømmen generert av solceller er i form av likestrøm (DC).
 • De fleste hjem og apparater bruker vekselstrøm (AC), så denne likestrømmen må konverteres.
 • En inverter er installert som del av solcellesystemet for å konvertere DC til AC.

4. Distribusjon av elektrisitet

 • Når DC-strømmen har blitt konvertert til AC, kan den distribueres gjennom hjemmets elektriske system for å drive apparater, belysning og annet.
 • Eventuell overskuddsenergi kan enten lagres i batterier for senere bruk, eller, avhengig av lokale reguleringer, selges tilbake til strømnettet.

Hvorfor velge solcellepanel?

Bilde av et hus med rødt tak som har solcellepanel. Vi svarer på alt du trenger å vite, som hvordan montere solcellepanel? Er solcellepanel lønnsomt? og, hvorfor velge solcellepanel?
Solcellepanel på tak kan gi deg billig strøm året rundt.

Etterhvert som teknologien forbedres, har solcellepanelene blitt mer effektive, selv i de nordlige delene av landet hvor soltimer kan være begrenset, spesielt om vinteren. Med tiden vil akkumulerte besparelser bidra til at huseiere kan tjene inn igjen den opprinnelige investeringen, et såkalt «break even»-punkt, gjør det til en lønnsom investering på lang sikt.

Å installere solcellepanel på taket bidrar betydelig til husholdningens energisikkerhet. I en tid hvor energikilder kan være ustabile eller påvirket av eksterne faktorer som værforstyrrelser, geopolitiske hendelser eller infrastrukturproblemer, gir solcellepaneler huseiere en autonom og fornybar energikilde. Dette reduserer avhengigheten av det sentrale strømnettet og gir en buffer mot uforutsette strømbrudd eller fluktuasjoner i energiprisene. Kombinert med energilagringssystemer, som hjemmebatterier, kan solpaneler sikre kontinuerlig strømforsyning selv under ugunstige forhold, og dermed gi huseiere en større følelse av trygghet og kontroll over sin egen energiforsyning.

Kort oppsummert:

 • Teknologiske forbedringer gjør solcellepanel mer effektive, selv i nordlige strøk med begrensede soltimer.
 • Akkumulerte besparelser over tid gir huseiere mulighet til å nå “break even”-punktet, noe som gjør det til en lønnsom langtidsinvestering.
 • Solcellepanel øker husholdningens energisikkerhet betydelig.
 • I tider med ustabile energikilder, beskytter solpaneler mot eksterne påvirkninger som værhendelser, geopolitiske situasjoner og infrastrukturproblemer.
 • Reduserer avhengighet av det sentrale strømnettet og gir en buffer mot strømbrudd og energiprisfluktuasjoner.
 • Kombinasjon med energilagringssystemer, som hjemmebatterier, kan sikre kontinuerlig strømforsyning under ugunstige forhold.

Er solcellepanel lønnsomt?

Installering av solcellepaneler på taket kan gi betydelige økonomiske fordeler for huseiere. Med de stadig stigende strømprisene, gir solpaneler en mulighet for huseiere å redusere sin avhengighet av nettstrøm, noe som resulterer i lavere månedlige strømregninger.

Det finnes også diverse insentiver og støtteordninger for å oppmuntre til overgang til fornybar energi. Dette kan inkludere direkte tilskudd, skatterabatter eller reduserte gebyrer for de som installerer solcellepanel. I tillegg har noen områder av Norge også ordninger for nett-måling, der overskuddsenergi som produseres av solcellepanelene kan selges tilbake til strømnettet, noe som gir en ytterligere inntektskilde for huseiere.

Les mer om solcelletilskudd fra Enova her.

Å installere solceller på taket medfører en betydelig førstegangskostnad, men er en investering som vil lønne seg godt over tid. Utgiftene og lønnsomheten vil dog variere basert på hvor i landet huset ditt befinner seg.

Utfordringer med solenergi

Norge, med sin nordlige beliggenhet, presenterer enkelte klimatiske utfordringer for energieffektiviteten til solcellepanel. For det første opplever store deler av landet begrensede soltimer, spesielt i de mørke vintermånedene. I tillegg til dette kan solens vinkel i forhold til panelet være mindre optimal, spesielt jo lenger nord man går. Disse forholdene kan resultere i redusert energiproduksjon i perioder, sammenlignet med regioner nærmere ekvator.

Du kan for eksempel bruke suncurves.com til å utregne et estimat på hvor mange timer sol du får på tomten din.

Bilde av et hustak med solcellepanel dekket av snø. Vi svarer på alt du trenger å vite, som hvordan montere solcellepanel? Er solcellepanel lønnsomt? og, hvorfor velge solcellepanel?
Er snø en stor utfordring for solcellepanel på norske tak?

Dessuten kan det norske vinterklimaet, med snøfall og isdannelse, fysisk dekke over panelene eller redusere deres effektivitet. Selv om solcellepaneler genererer varme som kan bidra til å smelte bort snø, kan kraftig snøfall eller lengre perioder med kulde føre til at panelene blir delvis eller helt dekket over. Dette hindrer lysinntrengning og kan betydelig redusere, eller til og med stoppe, energiproduksjonen fra panelene i slike perioder. Til tross for disse utfordringene har teknologiske forbedringer og optimal installasjonspraksis gjort det mulig for solcellepanel å være en levedyktig og effektiv energikilde i Norge.

Er solcellepanel søknadspliktig?

I Norge er det viktig å forholde seg til plan- og bygningsloven når man skal installere solcellepanel på taket. Generelt sett kan små installasjoner ofte utføres uten behov for søknad, men det er visse forutsetninger som må oppfylles. For eksempel, hvis solcelleinstallasjonen ikke endrer bygningens karakter vesentlig, kan den i mange tilfeller utføres uten søknad. Imidlertid, hvis man bor i et verneverdig hus er du ikke unntatt byggesøknad.

Det er også strenge krav til at tekniske installasjoner som solcellepanel ikke vesentlig øker faren for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.

Selv om solcelleinstallasjonen din kanskje alltid ikke trenger formell byggetillatelse, er det viktig å være oppmerksom på andre mulige begrensninger. Lokale nabolag eller huseierforeninger kan ha spesifikke retningslinjer som påvirker hvor og hvordan panelene kan installeres. Dette kan inkludere estetiske standarder eller hensyn til naboers interesser. Det anbefales derfor å diskutere planene med naboer og relevante foreninger på forhånd.

Vedlikehold og levetid på solcellepanel

Vedlikehold av solcellepanel er generelt minimalt, men regelmessige inspeksjoner og enkel rengjøring kan sikre optimal ytelse og forlenge panelets levetid. Støv, pollen, fugleskitt og annet avfall kan samle seg opp på overflaten av panelet over tid, noe som reduserer dets evne til å absorbere sollys effektivt.

Det anbefales at man regelmessig, avhengig av stedets forhold, bruker en myk børste eller en hageslange med lavt trykk for å rengjøre overflaten. Det er viktig å unngå å bruke høytrykksspylere eller grove rengjøringsmidler, da disse kan skade panelet eller dets beskyttende belegg.

For de som bor i områder med snøfall, slik som store deler av Norge, er det også viktig å fjerne snø fra panelene for å gjenopprette lysinntrengningen. Dette bør imidlertid gjøres med forsiktighet for å unngå skader. En skumgummikost eller en spesialdesignet snøfjerner for solcellepanel kan være nyttig. Videre kan det være fornuftig å regelmessig sjekke panelenes montering og kabler for eventuelle tegn på slitasje eller skade, spesielt etter kraftige stormer eller ekstreme værforhold.

Solcellepaneler har som regel en forventet levetid på 25-30 år.